• Laura Lindblad

Kunst og Innovation - er det en sammenhæng?Kreativitet er, ifølge Den Danske Ordbog, evnen til at få nye idéer og udtrykke dem. Tidligere var ordet forbeholdt videnskabens problemløsninger. I dag bliver begrebet brugt bredt - alt fra om kunst til sportspræstationer. Siden 1910 er der blevet forsket en del i begreberne produktiv tænkning og kreativitet.


I 1926 beskrev Graham Wallas den produktive tænkning, som foregår i fire stadier. Det første stadie kaldes præparation, og det er i dette stadie, man indsamler information. Næste stadie er inkubation, hvor informationerne ubevidst forarbejdes. Illumination er det tredje stadie, og det er her, de mulige løsninger melder sig frem. Det sidste og fjerde stadie kaldes verifikationen, og her testes og udvikles løsningerne.


Nogle år senere, i 1950, skrev J. P. Guilfords en artikel om kreativitet. Her delte han kreativiteten op i to; konvergent og divergent. Forskellen på disse, forklares bedst ud fra et eksempel, så her kommer det: Bliver man stillet følgende spørgsmål: “Hvilket af følgende ord ligner mindst ordet ‘ny’? ‘gammel’, ‘stor’, ‘tilfredsstillende’ eller ‘skinnende’?”. Her ville en konvergent tænkende svare ‘gammel’. En divergent tænkende ville derimod svare ‘stor’, da alle de andre ord beskriver tingens tilstand, hvorimod ‘stor’ kun forklarer noget om størrelsen. Dette er blot et enkelt eksempel, men efter i 1950 er der lavet adskillige andre undersøgelser, der viser forskellen på de to måder at tænke på. Og som konklusion på de mange undersøgelser, er det de personer, som klare den divergente tænkning særlig godt, der også ligger over normalen i de konvergente og traditionelle intelligenstest.

Doodle Art er en kunstform, hvor man i høj grad for brugt sin kreative intuition.


Ved en diskursiv tankeproces, vil de forskellige stadier ofte kunne beskrives ved punkter. Den intuitive tænkning er derimod svær at beskrive. Der er ingen logisk forklaring eller formel på, hvordan man kommer fra A til B. Den sidstnævnte form for tænkning bliver ofte tilknyttet metaforen ‘at tænke ud af boksen’. Derfor har men heller ikke lært, hvordan idéer opstår inden for kunsten. Noget tyder dog på, at man, både inden for kunst og videnskab, fremmer kreativitet ved at samle elementer, der er irrelevante alene, men kan give inspiration, når de samles. Ligeledes er man kommet frem til en række personlighedstræk, der ofte karakteriserer kunstnere og kreative sjæle. De kendetegnes nemlig for værende nysgerrige, engagerede, fleksible, åbne for nye indtryk, motiverede, målbevidste og udholdende. Og slutteligt er kreative individer ofte mere selvstændige.


43 views0 comments

*NEW WEBSITE LAUNCHING AUTUMN 2021*
MORE COUNTRIES. MORE CITIES. MORE ARTISTS. MORE 
ART EXPERIENCES!

STAY TUNED AND LIKE US ON FACEBOOK FOR ANNOUNCEMENTS

JOIN OUR COMMUNITY AND BE THE FIRST TO HEAR ABOUT ARTNSIPS UPCOMING EVENTS NEAR YOU!

© 2021 ARTNSIPS Events All Rights Reserved. Terms & Conditions. Business Registration Number in Denmark (CVR): 37566934. Contact Information: INFO@ARTNSIPS.COM