• Laura Lindblad

Croquis - Fra gammel metode til moderne hobby
Ordet croquis kommer fra fransk. Det er afledt af croquer og betyder i alt sin enkelhed at skitsere (ddo.dk).


Tidligere brugte kunstnere croquis til at forfine deres teknik, da metoden går ud på at tegne kroppen i en bestemt position på kort tid. Denne øvelse hjalp kunstnere til at fokusere på det vigtigste ved den positur, de tegnede, da man ofte kun havde et par minutter til at færdiggøre sin skitse.


Metoden hjælper en til at styrke sin iagttagelsesevne, og derfor er øvelsen også blevet brugt flittigt på kunstakademierne, så de kunststuderende blandt andet kunne få øvet sig i at mestre propositionerne i deres værker.


I dag er flere blevet glade for at bruge croquis som en hobby. Selvom man ikke er professionel kunstner, kan det stadig give en masse gode værktøjer med på vejen.

Croquis er ikke resultatorienteret ligesom så meget andet i vores hverdag. Det handler om processen i at tegne, og kan derfor være et sundt outbreak. Samtidig giver det mulighed for at slå de sociale medier fra og bare være i nuet.


Når man skitserer et nøgent menneske, kan man de første gange godt blive forlegen, da man muligvis er vant til at se kroppen som noget intimt, men hertil oplever mange, at de, efter at have lavet et par skitser, ender med at se kroppen som et motiv. Man bliver mere detaljeorienteret, og kroppen ses ikke længere kun som en helhed. I det hele taget ender nøgenheden med at blive irrelevant, og fokusset bliver den kunstneriske proces.

48 views0 comments

*NEW WEBSITE LAUNCHING AUTUMN 2021*
MORE COUNTRIES. MORE CITIES. MORE ARTISTS. MORE 
ART EXPERIENCES!

STAY TUNED AND LIKE US ON FACEBOOK FOR ANNOUNCEMENTS

JOIN OUR COMMUNITY AND BE THE FIRST TO HEAR ABOUT ARTNSIPS UPCOMING EVENTS NEAR YOU!

© 2021 ARTNSIPS Events All Rights Reserved. Terms & Conditions. Business Registration Number in Denmark (CVR): 37566934. Contact Information: INFO@ARTNSIPS.COM